يكشنبه 6 خرداد 1397   09:58:03
 
شنبه 20 فروردين 1390

url

ساختار سازمانی و حوزه ها ردیف

واحدهای ستادی

http://nioc.ir/Portal/Home/Default.aspx

روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران

1
 

هسته گزینش

2
http://ict.nioc.ir/

فناوری اطلاعات و ارتباطات 

3
 http://hse.nioc.ir/ ایمنی, بهداشت و محیط زیست 4
  بازرسی و پاسخگویی به شکایات 5
  حسابرسی داخلی 6
  حراست 7
  ستاد اقامه نماز شرکت ملی نفت ایران 8

مدیریت ها

http://www.nioc-intl.ir/
مدیریت امور بین الملل
9
http://nioc.rtd.ir/ مدیریت پژوهش و فناوری 10
http://www.niocexp.ir/NIOC/index.php?lang=fa مدیریت اکتشاف 11
 http://ogps.nioc.ir/Portal/Home/ مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید نفت و گاز 12
http://cpm.nioc.ir/home.html  مدیریت برنامه ریزی تلفیقی 13
http://hrm.nioc.ir/ مدیریت توسعه منابع انسانی 14
  مدیریت امور مالی 15
 http://hoghooghi.nioc.ir/ مدیریت امور حقوقی 16
  طرح کمک به عمران مناطق نفت خیز 17

سازمان ها

http://www.ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت 19
http://www.piho.ir/ سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 20
http://www.bazneshaste.com سازمان امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی نفت ایران 21
http://www.bazneshaste.com صندوق های بازنشستگی, پس انداز و رفاه کارکنان 22
http://www.nisoc.ir/Homepage.aspx?site=DouranPortal&lang=fa-IR&tabid=0 شرکت ملی نفت خیز جنوب 23
http://kogpc.nisoc.ir/Homepage.aspx?site=kogpc.nisoc&lang=fa-IR&tabid=0 شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون   24
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=mogpc.nisoc&tabid=0 شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون   25
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=mis.nisoc&tabid=0 شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان   26
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=gsogpc.nisoc&tabid=0 شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران   27
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=agogpc.nisoc&tabid=0 شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری   28
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=idsc.nisoc&tabid=0 شرکت پیرا حفاری ایران   29
  شرکت خدمات رفاهی   30
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=tossc.nisoc&tabid=0 شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت   31
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=setesco.nisoc&tabid=0 شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب   32
http://www.icofc.ir/   شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 33
http://www.gharb.icofc.org/ شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب   34
http://www.shargh.icofc.org/ شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق   35
http://www.szogpc.com/ شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی   36
http://www.iooc.co.ir/persian/default.asp شرکت نفت فلات قاره ایران 37
http://www.pogc.ir/ شرکت نفت و گاز پارس 38
http://www.arvandan.org/index.aspx?siteid=1&pageid=140 شرکت نفت و گاز اروندان 39

شرکت های خدمات فنی

http://www.nidc.ir/HomePage.aspx?site=DouranPortal&lang=fa-IR&tabid=0 شرکت ملی حفاری ایران 40
http://www.pedec.ir/home-fa.html شرکت مهندسی و توسعه نفت(متن 41
http://www.kalanaft.com/ شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت ایران 42
http://www.nioc-iotc.com/ شرکت پایانه های نفتی ایران 43
http://www.pseez.ir/ شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 44
http://www.kepco.ir/default.aspx شرکت نفت خزر 45
http://www.ndco.ir/home.aspx شرکت حفاری شمال 46
http://www.naftiran.com/ شرکت بازرگانی نفت ایران 47
http://www.ifco.ir/ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور 48

متفرقه

http://www.petropars.com/tabid/617/Default.aspx شرکت پترو پارس 50
http://www.oeoc.ir/HomePage.aspx?site=DouranPortal&lang=fa-IR&tabid=0&mid=0 شرکت عملیات اکتشاف 51
http://www.petroiran.com/default.aspx شرکت توسعه پترو ایران 52
http://www.ioec.com/DefaultFa.aspx شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران 53
http://www.mop.ir/Portal/Home/Default.aspx  وزارت نفت 54
  بسیج 55
 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 12867
  مقاله   گزارش   گفت‌وگو   یادداشت
 


 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما