سه شنبه 2 دي 1393   07:09:45
 
شنبه 20 فروردين 1390

url

ساختار سازماني و حوزه ها رديف

واحدهاي ستادي

http://nioc.ir/Portal/Home/Default.aspx

روابط عمومي شركت ملي نفت ايران

1
 

هسته گزينش

2
http://ict.nioc.ir/

فناوري اطلاعات و ارتباطات 

3
 http://hse.nioc.ir/ ايمني, بهداشت و محيط زيست 4
  بازرسي و پاسخگويي به شكايات 5
  حسابرسي داخلي 6
  حراست 7
  ستاد اقامه نماز شركت ملي نفت ايران 8

مديريت ها

http://www.nioc-intl.ir/
مديريت امور بين الملل
9
http://nioc.rtd.ir/ مديريت پژوهش و فناوري 10
http://www.niocexp.ir/NIOC/index.php?lang=fa مديريت اكتشاف 11
 http://ogps.nioc.ir/Portal/Home/ مديريت هماهنگي و نظارت بر توليد نفت و گاز 12
http://cpm.nioc.ir/home.html  مديريت برنامه ريزي تلفيقي 13
http://hrm.nioc.ir/ مديريت توسعه منابع انساني 14
  مديريت امور مالي 15
 http://hoghooghi.nioc.ir/ مديريت امور حقوقي 16
  طرح كمك به عمران مناطق نفت خيز 17

سازمان ها

http://www.ripi.ir پژوهشگاه صنعت نفت 19
http://www.piho.ir/ سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 20
http://www.bazneshaste.com سازمان امور ورزش و تربيت بدني شركت ملي نفت ايران 21
http://www.bazneshaste.com صندوق هاي بازنشستگي, پس انداز و رفاه كاركنان 22
http://www.nisoc.ir/Homepage.aspx?site=DouranPortal&lang=fa-IR&tabid=0 شركت ملي نفت خيز جنوب 23
http://kogpc.nisoc.ir/Homepage.aspx?site=kogpc.nisoc&lang=fa-IR&tabid=0 شركت بهره برداري نفت و گاز كارون   24
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=mogpc.nisoc&tabid=0 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون   25
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=mis.nisoc&tabid=0 شركت بهره برداري نفت و گاز مسجد سليمان   26
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=gsogpc.nisoc&tabid=0 شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران   27
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=agogpc.nisoc&tabid=0 شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري   28
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=idsc.nisoc&tabid=0 شركت پيرا حفاري ايران   29
  شركت خدمات رفاهي   30
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=tossc.nisoc&tabid=0 شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت   31
http://www.nisoc.ir/HomePage.aspx?lang=fa-IR&site=setesco.nisoc&tabid=0 شركت خدمات مهندسي و تجهيزات صنعتي توربين جنوب   32
http://www.icofc.ir/   شركت نفت مناطق مركزي ايران 33
http://www.gharb.icofc.org/ شركت بهره برداري نفت و گاز غرب   34
http://www.shargh.icofc.org/ شركت بهره برداري نفت و گاز شرق   35
http://www.szogpc.com/ شركت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي   36
http://www.iooc.co.ir/persian/default.asp شركت نفت فلات قاره ايران 37
http://www.pogc.ir/ شركت نفت و گاز پارس 38
http://www.arvandan.org/index.aspx?siteid=1&pageid=140 شركت نفت و گاز اروندان 39

شركت هاي خدمات فني

http://www.nidc.ir/HomePage.aspx?site=DouranPortal&lang=fa-IR&tabid=0 شركت ملي حفاري ايران 40
http://www.pedec.ir/home-fa.html شركت مهندسي و توسعه نفت(متن 41
http://www.kalanaft.com/ شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالاي نفت ايران 42
http://www.nioc-iotc.com/ شركت پايانه هاي نفتي ايران 43
http://www.pseez.ir/ شركت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس 44
http://www.kepco.ir/default.aspx شركت نفت خزر 45
http://www.ndco.ir/home.aspx شركت حفاري شمال 46
http://www.naftiran.com/ شركت بازرگاني نفت ايران 47
http://www.ifco.ir/ شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور 48

متفرقه

http://www.petropars.com/tabid/617/Default.aspx شركت پترو پارس 50
http://www.oeoc.ir/HomePage.aspx?site=DouranPortal&lang=fa-IR&tabid=0&mid=0 شركت عمليات اكتشاف 51
http://www.petroiran.com/default.aspx شركت توسعه پترو ايران 52
http://www.ioec.com/DefaultFa.aspx شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران 53
http://www.mop.ir/Portal/Home/Default.aspx  وزارت نفت 54
  بسيج 55
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 1209
  مقاله   گزارش   گفت‌وگو   يادداشت
 


 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


Powered By Sigma ITID.