14:421398/4/3

اتمام پروژه بررسي راهكارهای اقتصاد مقاومتی در شركت ملي نفت ايران

تدوين نقشه راه بهبود جايگاه شركت ملي نفت ايران از منظر اقتصاد مقاومتي به عنوان يكي از پروژه هاي طرح مطالعات راهبردي مديريت برنامه ريزي تلفيقي به اتمام رسید.


به گزارش NIOC به نقل از معاونت بررسي، امكان‌سنجي اقتصادي و مالي طرح‌های برنامه ریزی تلفیقی، پروژه بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در شركت ملي نفت ايران به عنوان يكي از پروژه هاي طرح مطالعات راهبردي مديريت برنامه ريزي تلفيقي با مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي، با اعلام رسمي كارفرما خاتمه و با اجراي دوره آموزشي يكي از نرم افزارهاي حوزه اقتصادسنجي به كار خود پايان داد.

خروجي نهايي اين پروژه، تدوين نقشه راه در راستاي بهبود جايگاه شركت ملي نفت ايران از منظر اقتصاد مقاومتي بوده است. در اين پروژه كه متناسب با شرايط اقتصادي و سياسي و جايگاه شركت ملي نفت ايران در اقتصاد كشور است، تلاش شده تا كليات نقشه راه موردنظر از سه منظر تاب آوري، كارايي و نوآوري اقتصادي ترسيم شود.

شناسايي راهبردها و خط مشي هاي كاهش آسيب پذيري شركت ملي نفت ايران در مواجهه با تكانه هاي خارجي و ارائه به مديران ارشد، تصريح روابط شركت ملي نفت ايران با ساير بخش هاي اقتصادي در چارچوب يك جدول داده-ستاده و نيز سازوكارهاي انتقالي آن كه در اين راستا به ٦ پرسش اصلي پاسخ داده، از اهداف این پروژه تعربف شده است.

در پروژه بررسي راهكارهاي اقتصاد مقاومتي در شركت ملي نفت ايران، موضوعاتي همچون شاخص هاي اقتصاد مقاومتي، جايگاه شركت ملي نفت ايران در اقتصاد ملي، آسيب شناسي شرکت ملی نفت ایران با استفاده از جدول داده-ستاده، بررسي اثر نوسانات قيمت نفت خام بر سرمايه‌گذاري در بالادستي صنعت نفت، بررسي اثر فن‌آوري بر كارايي هزينه در شركت ملي نفت ايران، بررسي ميزان هم‌راستايي فعاليت‌ها و اقدامات شركت ملي نفت ايران در چارچوب اقتصاد مقاومتي و نقشه‌راه شرکت ملي نفت ايران براي خلق ارزش در زنجيره توليد مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

1/21252
کلمات کليدي
مديريت برنامه ريزي تلفيقي، اقتصاد مقاومتی، مطالعات راهبردی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت


نظرات
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 


اجراي سياست‎هاي اقتصاد مقاومتي، شاه كليد ثبات و توسعه كشور
وزارت نفت برای پیشبرد اهداف توسعه‎ای به حمایت نیاز دارد
پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در شرکت ملی نفت ایران