10:561397/4/20
رخنمون سطحی سازند شیلی گورپی در یال جنوبی تاقدیس لار
تاقدیس لار در بخش شمال خاوری تاقدیس خامی قرار دارد و هم‎روند با کوه‌های زاگرس با راستای شمال باختری- جنوب خاوری گسترش حاصل کرده است. دسترسی به یال جنوبی این تاقدیس از طریق مسیر شهر نفتی گچساران به شیراز و سپس جاده آسفالته روستای سرتنگ بیدک در منطقه باشت امکان‌پذیر است. در این تاقدیس سازند شیلی گورپی (Gurpi Shale Formation) بر روی آهک‌های ضخیم لایه و صخره‌ساز سازند سروک (Sarvak Fm.) قرار گرفته و توسط بخش شیل ارغوانی (Purple shale Fm.) از سازند شیلی پابده (Pabdeh shale Fm.) جدا می‌شود.


نمایی دیگر از سازند گورپی در میانه تصویر (به صورت سه برجستگی تپه‌ماهور) که به ترتیب در زیر سازند‌های شیلی پابده و آهکی آسماری قرار گرفته است.

قاعده سازند نرم گورپی بر روی سنگ‌های سخت کربناته ستیغ‌ساز گروه بنگستان (سازند سروک). اختلاف توپو‌گرافی و شکل فرسایش این دو سازند در تصویر کاملا نمایان است).

نمایی نزدیک از شیل‌های نازک لایه خاکستری رنگ سازند گورپی، مربوط به ابتدای توالی (متراژ و نمونه شماره 26)

تناوب شیل‌های خاکستری مایل به آبی و آهک‌های نازک تا متوسط رسی (متراژ 34 متری به بعد)،

بخش‌هایی میانی سازند گورپی که عمدتا شیلی بوده و رنگ آن به تیرگی گرایده است.

تغییرات تدریجی قایم شیل‌های نازک لایه به آهک‌های متوسط لایه، متراژ 60 تا 80 متری برش.

لایه‌های پایانی سازند شیلی گورپی، متراژ 78 تا 86 متری مقطع چینه‌شناسی.

بخش راسی سازند گورپی که در نهایت به شیل ارغوانی سازند پابده ختم می‌شود.

بخش شیل ارغوانی در قاعده سازند پابده و جدا کننده دو سارند شیلی پابده و گورپی.

نمایی نزدیک از شیل‌های نازک لایه ارغونی رنگ بخش شیل ارغوانی.

قرارگیری سازند شیلی پاپده-گورپی بر روی سازند آهکی سروک (مدرسه روستا روی سازند شیلی پاپده-گورپی ساخته شده است).

تابلوی دبستان روستا.

دورنمای عمومی یال جنوبی تاقدیس لار و امامزاده روستا بر فراز سازند شیلی پابده. ارتفاعات پشت امامزاده از قدیم به جدید مشتمل بر سازندهای آهکی داریان و سروک می‌باشند.

 
امتیاز دهی
 
 

مقاله گزارش گفت و گو یادداشت


نظرات
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید