يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 نام: علی
نام خانوادگی: غرایاق زندی
سمت: مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی نفت ایران
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 683