يكشنبه 17 مرداد 1389نام: حبیب الله
نام خانوادگی: سمیع
سمت : مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

تحصیلات: دکترای تخصصی گوارش-دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال تولد: 1345

سوابق کاری:

4 سال عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد، رئیس گروه داخلی
3 سال عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات شرکت ملی نفت ایران
مدیر گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
پزشک معتمد بنیاد جانبازان و بیمه خدمات درمانی
بیش از 20 سال سابقه فعالیت در بهداشت و درمان صنعت نفت تهران
رئیس درمانگاه آزادی، معاونت بیمارستان تخصصی نفت تهران
عضو شورای عالی پزشکیمقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 6327