سه‌شنبه 8 تير 1395

نام : فرخ
نام خانوادگی: علیخانی

سمت:سرپرست معاونت امور تولید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 4647