يكشنبه 30 آذر 1393   01:45:27
 
پنجشنبه 28 خرداد 1388
 

آشنايي با مديريت توسعه منابع انساني

مديريت توسعه منابع انساني شركت ملي نفت ايران به عنوان متولي صيانت و توسعه سرمايه هاي انساني شركت ملي نفت ايران در راستاي چشم انداز ترسيم شده. بر همين اساس مديريت توسعه منابع انساني كليه توانمندي ها و امكانات خود را در چهارچوب يك نظام مديريت راهبردي براي رويارويي با مسايل پيشروي شركت ملي نفت ايران در سالهاي آتي بسيج نموده است تا با انجام اصولي ماموريت و توجه مستمرو دقيق به   چشم انداز ترسيمي خود به اهداف كلان  ذيل دست يابد:
 افزايش بهره وري منابع انساني ، افزايش سطح انگيزش، رضايت مندي و تعهد سازماني و رفتارمدني كاركنان ، ارتقاء كيفيت تأمين و توانمندسازي منابع انساني با محوريت مديريت شايستگي ها  ، ارتقاء ظرفيت ساختاري و فرايندي شركت ، توسعه و تقويت تفكر و نگاه بنگاه داري در شركت ، حفظ و ارتقاء سلامت جسمي و رواني كاركنان و خانواده آنان ، توسعه و ارتقاء سطح تكريم ارباب رجوع و مشتري محوري و پاسخگوئي اجتماعي ، ارتقاء سطح يادگيري سازماني و مديريت دانش در سطح شركت ، توسعه وتقويت فرهنگ و هويت سازماني شركت ، توسعه كارآفريني سازماني.

1-    جهت گيري هاي اساسي در حوزه منابع انساني
 
1.  افزايش بهره وري منابع انساني
2. افزايش سطح انگيزش، رضايت مندي و تعهد سازماني، و رفتارمدني كاركنان
3. ارتقاء كيفيت تامين و توانمندسازي منابع انساني با محوريت مديريت شايستگي ها
4. ارتقاء ظرفيت ساختاري و فرآيندي شركت
5. توسعه و تقويت تفكر و نگاه بنگاه داري در شركت
6. حفظ و ارتقاء سلامت جسمي و رواني كاركنان و خانواده آنان
7. توسعه و ارتقاء سطح تكريم ارباب رجوع و مشتري محوري و پاسخگوئي اجتماعي
8. ارتقاء سطح يادگيري سازماني و مديريت دانش در سطح شركت
9. توسعه وتقويت فرهنگ و هويت سازماني شركت
10. توسعه كارآفريني سازماني
11. توسعه و بهبود سيستمها، روشها، مقررات و رويه هاي اداري و پرسنلي
 
2-   استراتژي ها
 
-2-1 تاكيد بر پژوهش محوري
بر اين باوريم، كليه برنامه ها و اقدامات مديريت منابع انساني مي بايست مبتني بر نتايج حاصل از پژوهشهاي علمي و كاربردي باشد. به همين منظور هم اكنون با طراحي و استقرار نظام مديريت پژوهشهاي منابع انساني در سطح كل شركت ملي نفت ايران، امكان انجام دهها طرح مطالعاتي و پژوهشي در سال فراهم شده است
 
-2-2 تاكيد بر نظام برنامه مداري
بدون ترديد ماندگاري سازمانها در عرصه بازارهاي رقابتي مستلزم تفكري راهبردي مي باشد، به همين منظور هم اكنون كليه تدابير فكري، مديريتي و اجرايي حوزه منابع انساني شركت ملي نفت ايران در قالب برنامه هاي استراتژيك بلند مدت پنج ساله و كوتاه مدت يكساله در سطح كل شركت ملي نفت در حال اجرا مي باشد.
 
-2-3 كنترل استراتژيك
 
نتايج حاصل از اجراي برنامه استراتژيك در قالب سيستم مكانيزه تحت اينترنت مورد تجزيه و تحليل و كنترل استراتژيك قرار گرفته و اطلاعات بازخوردي مناسبي جهت بازنگري اهداف و ساير عناصر برنامه ارائه مي نمايد و مسير حركت برنامه به سوي چشم انداز را اصلاح مي كند.
 
3-    اقدامات اساسي
 
3-1-   طرح و برنامه هاي اجرا شده
•          طراحي و استقرار نظام مديريت و برنامه ريزي استراتژيك
•          طراحي و استقرار نظام كنترل استراتژيك
•          طراحي و استقرار نظامهاي مديريت عملكرد و مديريت كيفيت
•          طراحي و استقرار نظام نوين ارزشيابي عملكرد كاركنان و مديران
•          توسعه نظامهاي انتصابات ترفيعات ،كارراهه شغلي و جانشين پروري
•          توسعه طرح تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و مديران
•          توسعه نظام برنامه ريزي واجراي آموزش كاركنان و مديران(بدو استخدام،حين خدمت،..)
 •          طراحي و استقرار سامانه ثبت نام اينترنتي آزمون هاي استخدامي(بدو استخدام،حين خدمت،..)

•          ارزيابي و بررسي وضعيت نيروي انساني جذب شده در شركت ملي نفت ايران طي سالهاي 79 الي83

         •بررسي علل انصراف از اشتغال پذيرفته شدگان نهايي آزمون هاي استخدامي شركت ملي نفت

         • تجزيه و تحليل آزمون هاي استخدامي شركت ملي نفت از نظر شاخص هاي سنجش و اندازه گيري(ضرايب پايايي، دشواري، تميز و ...)
  
         •طراحي و استقرار سيستم اتوماسيون عمليات تامين نيروي انساني


   3-2- طرحها و برنامه هاي در دست اجرا
 
•          طراحي و استقرار نظام مديريت سرمايه هاي فكري (انساني، ساختاري و ارتباطي)
•          طراحي و استقرار مراكز ارزيابي و بهبود روشهاي انتخاب و انتصاب مديران
•          طراحي و استقرار نظامهاي توسعه و پرورش مديران و كارشناسان
•          طراحي و استقرار نظام مديريت منابع انساني بر مبناي شايستگي
•          طراحي و استقرار نظام مديريت بهره وري منابع انساني
•          طراحي و استقرار نظام مديريت فرهنگ سازماني
•          طراحي و استقرار معماري منابع انساني
•          طراحي و استقرار نظام مديريت هزينه هاي جاري منابع انساني
•          طراحي و استقرار نظام مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات
•          طراحي و استقرار نظام مديريت سرمايه هاي ساختاري و فرآيندها
•          طراحي و استقرار نظام مديريت پژوهش هاي منابع انساني
•          طراحي و استقرار سيستم هاي مكانيزه در حوزه منابع انساني
•          تدوين نظام جامع خدمات شركت ملي نفت ايران
•          جذب وساماندهي نيروي انساني بالاخص پيمانكاران
•          توسعه مراكز مشاوره درسطح شركتهاي فرعي
•          ساماندهي جذب نيروي انساني
•          مديريت آسيب هاي اجتماعي
•          تشكيل شوراي فرهنگي

•          بررسي راهكارهاي كارآمد سازي فرايند جذب درون سازماني(نقل و انتقال كاركنان)

•          پياده سازي آزمايشي آزمون هاي شغلي و روانشناختي در حيطه توانايي، مهارت، علايق و ... علاوه بر آزمون هاي دانش در آزمونهاي استخدامي شركت ملي نفت ايران

 •          ارتقاي سطح كيفي مصاحبه هاي استخدامي

 •          طراحي و پياده سازي طرح جامع فرايند استخدام كاركنان


ارتباط با شركت مديريت توسعه منابع انساني

آدرس : تهران - خيابان طالقاني، تقاطع حافظ ، ساختمان وزارت نفت، طبقه پنجم ، اتاق 504
تلفن: 66152597 - 66153276
فكس : 88941103 – 66153075
صندوق پستي :1863 -15875
پست الكترونيك:khanifar@nioc.org
وب سايت: http://hrm.nioc.ir


 


 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 955
  مقاله   گزارش   گفت‌وگو   يادداشت
 


 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


Powered By Sigma ITID.