سه شنبه 11 شهريور 1393
 
  Tuesday, September 02, 2014
 
  الثلاثاء, ذو القعدة 08, 1435

پنجشنبه 28 خرداد 1388
 

آشنايي با مديريت توسعه منابع انساني

مديريت توسعه منابع انساني شركت ملي نفت ايران به عنوان متولي صيانت و توسعه سرمايه هاي انساني شركت ملي نفت ايران در راستاي چشم انداز ترسيم شده. بر همين اساس مديريت توسعه منابع انساني كليه توانمندي ها و امكانات خود را در چهارچوب يك نظام مديريت راهبردي براي رويارويي با مسايل پيشروي شركت ملي نفت ايران در سالهاي آتي بسيج نموده است تا با انجام اصولي ماموريت و توجه مستمرو دقيق به   چشم انداز ترسيمي خود به اهداف كلان  ذيل دست يابد:
 افزايش بهره وري منابع انساني ، افزايش سطح انگيزش، رضايت مندي و تعهد سازماني و رفتارمدني كاركنان ، ارتقاء كيفيت تأمين و توانمندسازي منابع انساني با محوريت مديريت شايستگي ها  ، ارتقاء ظرفيت ساختاري و فرايندي شركت ، توسعه و تقويت تفكر و نگاه بنگاه داري در شركت ، حفظ و ارتقاء سلامت جسمي و رواني كاركنان و خانواده آنان ، توسعه و ارتقاء سطح تكريم ارباب رجوع و مشتري محوري و پاسخگوئي اجتماعي ، ارتقاء سطح يادگيري سازماني و مديريت دانش در سطح شركت ، توسعه وتقويت فرهنگ و هويت سازماني شركت ، توسعه كارآفريني سازماني.

1-    جهت گيري هاي اساسي در حوزه منابع انساني
 
1.  افزايش بهره وري منابع انساني
2. افزايش سطح انگيزش، رضايت مندي و تعهد سازماني، و رفتارمدني كاركنان
3. ارتقاء كيفيت تامين و توانمندسازي منابع انساني با محوريت مديريت شايستگي ها
4. ارتقاء ظرفيت ساختاري و فرآيندي شركت
5. توسعه و تقويت تفكر و نگاه بنگاه داري در شركت
6. حفظ و ارتقاء سلامت جسمي و رواني كاركنان و خانواده آنان
7. توسعه و ارتقاء سطح تكريم ارباب رجوع و مشتري محوري و پاسخگوئي اجتماعي
8. ارتقاء سطح يادگيري سازماني و مديريت دانش در سطح شركت
9. توسعه وتقويت فرهنگ و هويت سازماني شركت
10. توسعه كارآفريني سازماني
11. توسعه و بهبود سيستمها، روشها، مقررات و رويه هاي اداري و پرسنلي
 
2-   استراتژي ها
 
-2-1 تاكيد بر پژوهش محوري
بر اين باوريم، كليه برنامه ها و اقدامات مديريت منابع انساني مي بايست مبتني بر نتايج حاصل از پژوهشهاي علمي و كاربردي باشد. به همين منظور هم اكنون با طراحي و استقرار نظام مديريت پژوهشهاي منابع انساني در سطح كل شركت ملي نفت ايران، امكان انجام دهها طرح مطالعاتي و پژوهشي در سال فراهم شده است
 
-2-2 تاكيد بر نظام برنامه مداري
بدون ترديد ماندگاري سازمانها در عرصه بازارهاي رقابتي مستلزم تفكري راهبردي مي باشد، به همين منظور هم اكنون كليه تدابير فكري، مديريتي و اجرايي حوزه منابع انساني شركت ملي نفت ايران در قالب برنامه هاي استراتژيك بلند مدت پنج ساله و كوتاه مدت يكساله در سطح كل شركت ملي نفت در حال اجرا مي باشد.
 
-2-3 كنترل استراتژيك
 
نتايج حاصل از اجراي برنامه استراتژيك در قالب سيستم مكانيزه تحت اينترنت مورد تجزيه و تحليل و كنترل استراتژيك قرار گرفته و اطلاعات بازخوردي مناسبي جهت بازنگري اهداف و ساير عناصر برنامه ارائه مي نمايد و مسير حركت برنامه به سوي چشم انداز را اصلاح مي كند.
 
3-    اقدامات اساسي
 
3-1-   طرح و برنامه هاي اجرا شده
•          طراحي و استقرار نظام مديريت و برنامه ريزي استراتژيك
•          طراحي و استقرار نظام كنترل استراتژيك
•          طراحي و استقرار نظامهاي مديريت عملكرد و مديريت كيفيت
•          طراحي و استقرار نظام نوين ارزشيابي عملكرد كاركنان و مديران
•          توسعه نظامهاي انتصابات ترفيعات ،كارراهه شغلي و جانشين پروري
•          توسعه طرح تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و مديران
•          توسعه نظام برنامه ريزي واجراي آموزش كاركنان و مديران(بدو استخدام،حين خدمت،..)
 •          طراحي و استقرار سامانه ثبت نام اينترنتي آزمون هاي استخدامي(بدو استخدام،حين خدمت،..)

•          ارزيابي و بررسي وضعيت نيروي انساني جذب شده در شركت ملي نفت ايران طي سالهاي 79 الي83

         •بررسي علل انصراف از اشتغال پذيرفته شدگان نهايي آزمون هاي استخدامي شركت ملي نفت

         • تجزيه و تحليل آزمون هاي استخدامي شركت ملي نفت از نظر شاخص هاي سنجش و اندازه گيري(ضرايب پايايي، دشواري، تميز و ...)
  
         •طراحي و استقرار سيستم اتوماسيون عمليات تامين نيروي انساني


   3-2- طرحها و برنامه هاي در دست اجرا
 
•          طراحي و استقرار نظام مديريت سرمايه هاي فكري (انساني، ساختاري و ارتباطي)
•          طراحي و استقرار مراكز ارزيابي و بهبود روشهاي انتخاب و انتصاب مديران
•          طراحي و استقرار نظامهاي توسعه و پرورش مديران و كارشناسان
•          طراحي و استقرار نظام مديريت منابع انساني بر مبناي شايستگي
•          طراحي و استقرار نظام مديريت بهره وري منابع انساني
•          طراحي و استقرار نظام مديريت فرهنگ سازماني
•          طراحي و استقرار معماري منابع انساني
•          طراحي و استقرار نظام مديريت هزينه هاي جاري منابع انساني
•          طراحي و استقرار نظام مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات
•          طراحي و استقرار نظام مديريت سرمايه هاي ساختاري و فرآيندها
•          طراحي و استقرار نظام مديريت پژوهش هاي منابع انساني
•          طراحي و استقرار سيستم هاي مكانيزه در حوزه منابع انساني
•          تدوين نظام جامع خدمات شركت ملي نفت ايران
•          جذب وساماندهي نيروي انساني بالاخص پيمانكاران
•          توسعه مراكز مشاوره درسطح شركتهاي فرعي
•          ساماندهي جذب نيروي انساني
•          مديريت آسيب هاي اجتماعي
•          تشكيل شوراي فرهنگي

•          بررسي راهكارهاي كارآمد سازي فرايند جذب درون سازماني(نقل و انتقال كاركنان)

•          پياده سازي آزمايشي آزمون هاي شغلي و روانشناختي در حيطه توانايي، مهارت، علايق و ... علاوه بر آزمون هاي دانش در آزمونهاي استخدامي شركت ملي نفت ايران

 •          ارتقاي سطح كيفي مصاحبه هاي استخدامي

 •          طراحي و پياده سازي طرح جامع فرايند استخدام كاركنان


ارتباط با شركت مديريت توسعه منابع انساني

آدرس : تهران - خيابان طالقاني، تقاطع حافظ ، ساختمان وزارت نفت، طبقه پنجم ، اتاق 504
تلفن: 66152597 - 66153276
فكس : 88941103 – 66153075
صندوق پستي :1863 -15875
پست الكترونيك:khanifar@nioc.org
وب سايت: http://hrm.nioc.ir


 تعداد بازديد اين صفحه: 1139

English Site


 


 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


Powered By Sigma ITID.