انتصابات
سرپرست معاونت کسب و کار مدیر سرمایه‎گذاری منصوب شد
دو انتصاب جدید در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران منصوب شد
مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی نفت ایران منصوب شد
۳ انتصاب در شرکت مهندسی و توسعه نفت
  • 1398/1/20 سه‌شنبه ۳ انتصاب در شرکت مهندسی و توسعه نفت
    با صدور احکامی از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، سرپرست طرح خط لوله انتقال نفت خام گوره جاسک و پایانه مربوطه (مکران)، مدیر امور مالی و سرپرست امور حقوقی و قراردادها منصوب شدند.