انتصابات
مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب شد
مدیرعامل جدید شرکت پتروپارس منصوب شد
نماینده عرضه نفت‎خام شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی منصوب شد
دو انتصاب در شرکت نفت و گاز شرق
دو انتصاب در شرکت مهندسی و توسعه نفت