.
.
گل‌فشان نيمه‌فعال قارنياريق

گل‌فشان نيمه قارنياريق در 18 کيلومتري شمال‌غرب ‌شهرستان آق‌قلا و در حاشيه شرقي روستاي سقر‌تپه در 25 کيلومتري شمال شرقي گميشان قرار دارد. اين گل‌فشان نيمه فعال بوده و داراي گاز متان است. از ويژگي‌هاي بارز اين گلفشان داشتن گل‌فشان‌هاي کوچک اقماري به صورت حفره‌هاي کوچک و بزرگ در اطراف خود است.

عکاس:علی رحمانی

1397/9/19 دوشنبه
 
امتیاز دهی