.
.
بازديد يک روزه زمين شناسی از رخنمون سازند نفتی قم

بازديد يک روزه زمين شناسی از رخنمون سازند نفتی قم در حوالی شهر قم (کوه دو برادر نزديک مسجد مقدس جمکران) با همکاری مديريت اکتشاف شرکت ملی نفت ايران و شاخه دانشجويی انجمن بين المللی مهندسين نفت دانشگاه شريف (Sharif SPE)، پنج شنبه (29 آذرماه 1397) برگزار شد.

عکاس:علی رحمانی

1397/10/1 شنبه
 
امتیاز دهی