.
.
ارائه خدمات پزشکی شرکت نفت فلات قاره به ساکنان بومی لاوان و نخیلو

شركت نفت فلات قاره ایران در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و با هدف ارائه خدمات پزشکی و درمانی سومین مرحله از برنامه اعزام گروه پزشکان به مناطق عملیاتی را برگزار کرد.

عکاس:حمیدرضا نوروزی

1397/12/13 دوشنبه
 
امتیاز دهی