در این بخش شما می توانید مطالب مرتبط به صنعت نفت را مطالعه کنید.
این نشریات شامل،نشریات اداری،موردی و پژوهشی است.
مطالب این بخش بصورت فایل pdf قابل مشاهده و دریافت است.
کتاب
  نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
  نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
  نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
  یادگارهای ماندگار/ وصیت نامه های شهیدان شرکت ملی نفت ایران
  شهید صالح، یادمان سردار شهید مهندس سید علی اصغر صالحی
  روایت نفت مروری بر نیمه نخست تاریخ یکصد ساله نفت ایران
  کاربردهای نفت و گاز در ایران باستان
  مجموعه قوانین و مقررات زیست محیطی در صنعت نفت
  نگاهی به فعالیت های پژوهش وفناوری
  پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشور
  نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران  
  نگاهی به فعالیت های پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
  مجموعه تصویبنامه های نفت، گاز و پتروشیمی
  کتاب راهنمای آزمایش ها و تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت بر اساس استاندارد IEEE
  کتاب مجموعه قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای در صنعت نفت
  کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری(کتاب جامع)-جلد اول
  کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری(کتاب جامع)-جلد دوم

نام: احمد

نام خانوادگی: محمدی

سمت: مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری

سوابق کاری:

مسئول کارگروه توسعه میادین شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

رئیس اداره مهندسی عملیات مخازن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

مدیرامور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

اخبار ذیل مربوط به خبرگزاری ها و وب سایت های خبری مختلف بوده و درج آن در این قسمت الزاماً به منزله تایید خبر
نمی باشد. 
6
7
11
13
 14
17
20
21
23
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 


 
نام: سید محسن

نام خانوادگی: جمالی

سمت: سرپرست مدیریت امور مالی شرکت ملی نفت ایران
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت