دوشنبه 30 بهمن 1396   21:12:18
 
اخبار ذیل مربوط به خبرگزاری ها و وب سایت های خبری مختلف بوده و درج آن در این قسمت الزاماً به منزله تایید خبر
نمی باشد.1
6
12
13
 14
20
22
27
29
30
 
 
 
 اخبار ذیل مربوط به خبرگزاری ها و وب سایت های خبری مختلف بوده و درج آن در این قسمت الزاماً به منزله تایید خبر
نمی باشد.1
2
8
 14
15
22
26
29
 
 
 
 

اخبار ذیل مربوط به خبرگزاری ها و وب سایت های خبری مختلف بوده و درج آن در این قسمت الزاماً به منزله تایید خبر
نمی باشد.3
6
9
10
 14
15
17
24
29
30
 
 
 
 اخبار ذیل مربوط به خبرگزاری ها و وب سایت های خبری مختلف بوده و درج آن در این قسمت الزاماً به منزله تایید خبر
نمی باشد.5
12
 14
18
19
22
26
28
 
 
 
 اخبار ذیل مربوط به خبرگزاری ها و وب سایت های خبری مختلف بوده و درج آن در این قسمت الزاماً به منزله تایید خبر
نمی باشد.6
7
8
 14
19
23
30
 
 
 
 اخبار ذیل مربوط به خبرگزاری ها و وب سایت های خبری مختلف بوده و درج آن در این قسمت الزاماً به منزله تایید خبر
نمی باشد.5
8
 14
20
22
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 اخبار ذیل مربوط به خبرگزاری ها و وب سایت های خبری مختلف بوده و درج آن در این قسمت الزاماً به منزله تایید خبر
نمی باشد.2
22
24
29
30
31
 
 
 
 اخبار ذیل مربوط به خبرگزاری ها و وب سایت های خبری مختلف بوده و درج آن در این قسمت الزاماً به منزله تایید خبر
نمی باشد.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 14
15
16
17
18
19
20
21
24
26
28
31
 
 
 
 


     

 


  


 

 

   
   


   
   


   
   

 

   


 
    
 
 

 

    

  

    

 

 

   
   


   
   


   
   

 

   


 
 

 


  


 

 

   
   


   
   


   
   

 

   
     

 


  


 

 

   
   


   
   


   
   

 

   
               
                         


                                    

 
    
 
 

 

    

  

    

 

 

   
   


   
   


   
   

 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 6208367
  مقاله   گزارش   گفت‌وگو   یادداشت
 

اولویت میادین مشترک در قراردادهای نفتی
  • 1395/8/16 يكشنبه اولویت میادین مشترک در قراردادهای نفتی
    ایران اسلامی با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز حائز رتبه دوم ذخایر هیدروکربوری در دنیاست که از این فرصت کم نظیر خدادادی بایستی به نحو احسن پاسداشت و استفاده کرد و در اهمیت، حفظ و صیانت از آن جای هیچ شک و شبهه ای نیست.
ساخت و مهندسی مدل های اجرایی برای تامین منابع مالی
کالبد و پیکربندی قراردادهای تامین مالی (EPCF,F) عقود بانکی وبورس (بازاررسمی سرمایه)

 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما