شنبه 16 مرداد 1389
 
 نام: زرین

نام خانوادگی:کاوسی نسب


سمت: رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی نفت ایران
 
 


مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 7851