سه‌شنبه 20 مهر 1389نام:
محسن

نام خانوادگی:
دلاویز

سمت:
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور

تحصیلات:
کارشناسی مدیریت بازرگانی،کارشناسی ارشد مدیریت تحول،دکترای مدیریت بحران

سوابق کاری
  • مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت نفت خزر
  • مشاوره اجتماعی و منابع انسانی وزیر نفت
  • عضو کارگروه تخصصی هیات عالی نظارت بر منابع نفتی
  • معاون برنامه ریزی، نظارت و مطالعات راهبردی و نظام بیمه ای صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان
  • مدیرعامل شرکت نفت پاسارگادمقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 6030