پنجشنبه 28 خرداد 1388
آشنایی با پژوهشگاه صنعت نفت
فعالیت های پژوهشی همواره در شرکت ملی نفت ایران مد نظر بوده است.این فعالیت ها با تاسیس اداره توسعه و تحقیقات شرکت ملی نفت ایران در سال 1338 شکل سازمانی به خودگرفت.
سپس طبق موافقت اصولی سال 1368 شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی ؛ این اداره به پژوهشگاه صنعت نفت تغییر نام یافته و فعالیت های پژوهشی خود را دنبال نمود.
هدف اولیه این پژوهشگاه تحقیق و پژوهش در زمینه کاربردهای مواد نفتی بوده است و امروزه ابعاد گسترده ای را پوشش می دهد.
پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان بزرگترین مرکز تحقیق و توسعه ایران، سازمانی است دانش بنیان که رسالت اصلی آن تامین فناوری های مورد نیاز و رفع مشکلات صنایع نفت ، گاز و پترشیمی می باشد .
تولید ثروت از طریق تولید علم و فناوری اصلی ترین هدف راهبردی پژوهشگاه است .
مهمترین محورهای فعالیت پژوهشگاه صنعت نفت را می توان در هفت حوزه زیر خلاصه کرد :
1-      مطالعه، تحقیق و ارائه مشاوره در زمینه اکتشاف و تولید ( ازدیاد برداشت، علوم زمین، مهندسی مخازن)
2-      طراحی و پژوهش درخصوص فرآیندهای صنعت نفت ، گاز و پترشیمی
3-      تدوین دانش فنی و انتقال فناوری
4-      مشاوره فنی و رفع مشکلات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی
5-      ارائه خدمات علمی و آزمایشگاهی
6-      تولید محصولات ویژه
7-      پژوهش و توسعه در زمینه فناوری های نو ( نانو فناوری، زیست فناوری، انرژی های نو )

ارتباط با پژوهشگاه صنعت نفت
نشانی: تهران: بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی – پژوهشگاه صنعت نفت
صندوق پستی: 1998 - 14665
تلفن: 44739790
نمابر: 44739700
پست الکترونیک : publicrelations@ripi.ir 
وب سایت :www.ripi.ir
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 15426