شنبه 15 آبان 1389

نام: جعفر

نام خانوادگی:
توفیقی داریان

سمت:
رئیس پژوهشگاه صنعت نفت


 

مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 7100