جمعه 4 فروردين 1396   03:38:51
 
جمعه 26 تير 1394

مناقصه عمومی توزیع و پخش هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 30-95
  
مناقصه عمومی تامین کاغذ، چاپ،لیتوگرافی و صحافی هفته نامه مشعل و ماهنامه ایران پترولیوم به شماره 29-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان شماره 31 به شماره 15-95
  
آگهی مزایده اجاره غرفه های مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد به شماره 04-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حجمی راهبری و کاربری واحدهای اداره کل روابط عمومی به شماره 22-95
  
آگهی مزایده شماره 633/11/95
  
آگهی مزایده شماره 632/11/95
  
آگهی ابلاغ رای 5 نفر
  
آگهی ابلاغ رای 6 نفر
  
مناقصه تکمیل پروژه احداث اقامتگاه ورزشکاران مجموعه آبعلی بشماره 33-95
  
آگهی مزایده شماره 630/11/95
  
آگهی مزایده شماره 629/11/95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی ساختمان های شماره 22و 35 به شماره 26-95
  
مناقصه عمومی خدمات کنترل و ثبت نام اماکن و هیئت های ورزشی و نگهداری فضای سبز ساختمان های شماره 28و 29 و 23 و نگهداری چمن زمین فوتبال شماره یک ساختمان شماره 29 به شماره 32-95
  
مناقصه عمومی حفاظت اماکن و تاسیسات ساختمان های 28 و 29 شرکت ملی نفت ایران به شماره 31-95
  
مناقصه خدمات حجمی سرویس دهی آبدارخانه ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 34-95
  
مناقصه عمومی خدمات حراستی, حفاظتی و نگهبانی ادارات مرکزی سازمان حراست به شماره 04-95
  
آگهی مزایده به شماره 627/10/95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی نگهداشت, محوطه سازی و بهسازی جنگل ساختمان 31 و فضای سبز ساختمان هی 22 و 35 به شماره 25-95
  
آگهی مزایده شماره626/10/95
  
فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی جهت بهره گیری در واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی و فشرده سازی گاز طبیعی با هدف صادرات
1- ابلاغیه وزیر نفت در خصوص نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات
2- دستورالعمل شناسایی متقاضیان واجد شرایط خرید گاز طبیعی جهت بهره گیری در واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی و یا فشرده سازی گاز طبیعی با هدف صادرات
3- تقویم زمان فراخوان عمومی
  
آگهی مزایده شماره 95/10/625
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اجرایی برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی به شماره 20-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حجمی اداری و فرهنگی ساختمان شماره 31 به شماره 18-95
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام (6نفر)
  
آگهی ابلاغ رای
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات دفتری و آزمایشگاهی مدیریت پژوهش و فناوری و پژوهشکده ازدیاد و برداشت از مخازن نفت و گاز به شماره 19-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق اتوماتیک FM200 سایت کامپیوتری ساختمان مرکزی جدید به شماره 01-95
  
مناقصه عمومی خدمات و تنظیفات ساختمان 31 به شماره 13-95
  
مناقصه خدمات حجمی راهبری و کاربری سامانه های اطلاعات و ارتباطات ساختمان شماره 31 به شماره 17-95
  
آگهی مزایده شماره 95/8/624
  
مناقصه خرید و نصب دو دستگاه دیسک usp-vsp به شماره 12-95
  
مزایده اجاره غرفه فست فود در مجتمع ورزشی و آموزشی محمود آباد
  
مناقصه خدمات حجمی تنظیفات ساختمان های ادارات مرکزی به شماره 3-95
  
مناقصه حمل و نقل درون شهری و برون شهری (خودروهای جمعی متوسط و بزرگ به شماره 10-95)
  
آگهی ابلاغ رای
  
احضار و ابلا اتهام
  
اطلاعیه تکمیل فرم ارزیابی صلاحیت شرکت های اکتشاف و تولید نفت و گاز (E&P) خارجی جهت حضور در مناقصات قراردادهای بالادستی نفت و گاز
  
مناقصه انتظامات ساختمان های شماره 25-26-27-32 و 33 به شماره 11-95
  
احضاریه و ابلاغ اتهام
  
آگهی ابلاغ رای
  
مزایده فروش سه گروه کالای خارج از رده مستقر در آبعلی و بندرعباس به شماره 95.5.623
  
مناقصه خدمات حجمی واحدهای ستادی به شماره 02-95
  
مناقصه اجرای پروژه ایمن سازی در برابر حریق برج های ساختمان 31 به شماره 03-94
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مزایده فروش لوازم حفاری آزمایشگاهی کامپیوتر و غیره به شماره 95/5/622
  
فراخوان فروش فضای غرفه های بخش خارجی در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی(انگلیسی)
  
مناقصه عمومی انتخاب مشاور HSE جهت انجام خدمات بازنگری و تدوین مقررات ایمنی تخصصی شرکت ملی نفت ایران به شماره 74-94
  
مناقصه عمومی انتخاب مشاور HSE جهت بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی به شماره 72-94
  
مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان 33 به شماره06-95
  
مناقصه تهیه،طبخ و توزیع غذا در رستوران ساختمان 32 به شماره 05-95
  
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه, نصب و راه اندازی سیستم اطفا حریق اتوماتیک FM200 سایت کامپیوتر ساختمان مرکزی جدید شماره 01-95
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 4 نفر
  
مناقصه سرویس و نگهداری سیستم های تاسیسات و تله اسکی ساختمان شماره 30(مجموعه ورزشی و آموزشی آبعلی) به شماره 39-94
  
مزایده فروش ضایعات فلزی به شماره 95.3.619
  
مناقصه عمومی خرید و تجهیز ساختمان 31 به شماره 69-94
  
مزایده فروش اجناس خارج از رده به شماره 95.3.620
  
مناقصه عمومی خرید اقلام چوبی ساختمان 31 به شماره 68-94
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 4 نفر
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 3 نفر
  
مزایده فروش سه گروه خودرو به شماره 95.3.618
  
مزایده فروش دو نوع لوله به شماره 95.3.617
  
مزایده فروش کالا به شماره 95.2.616
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
اصلاحیه مناقصه عملیاتی احداث استخر و سالن ورزشی منطقه پارسیان به شماره 27-94
  
مزایده فروش کالای خارج از رده به شماره 95.1.615
  
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مراکز مطالعات مشاغل و سنجش شایستگی های شغلی
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 5 نفر
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام 4 نفر
  
اصلاحیه مناقصه ایمن سازی برج های ساختمان 31 در برابر حریق به صورت EPC به شماره 53-94
  
مناقصه خدمات حجمی نگهداری چمن زمین فوتبال ساختمان 29 به شماره 40-94
  
تجدید مناقصه ایمن سازی برج های ساختمان 31 در برابر حریق به صورت EPC به شماره 53-94
  
آگهی مزایده خودروهای مستعمل مستقر در انبار بازرگانی ری به شماره 94.11.614
  
مناقصه خدمات حجمی بنایی و بهینه سازی اماکن ساختمان 31 به شماره 64-94
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مزایده شماره 94.11.613
  
مزایده فروش مته مستعمل حفاری به شماره 94.11.610 pt
  
مزایده اجاره جت اسکی مجتمع محمود آباد شرکت ملی نفت ایران
  
مناقصه خدمات حجمی رنگ آمیزی به شماره 65-94
  
مناقصه خدمات ناجیان غریق در مجموعه های ورزشی به شماره 63-94
  
مناقصه تامین کاغذ، چاپ،لیتوگرافی و ... هفته نامه مشعل و ایران پترولیوم به شماره 46-94
  
تجدید مناقصه توزیع و پخش هفته نامه مشعل و ایران پترولیوم به شماره 45-94
  
مناقصه نگهداری تاسیسات مرکزی به شماره 20-94
  
مناقصه خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات به شماره50-94
  
مزایده به شماره 94.10.611
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
آگهی ابلاغ رای
  
مناقصه عمومی چاپ، نشر و توزیع ماهنامه اکتشاف و تولید به شماره 62-94
  
مزایده به شماره 94.9.610
  
مناقصه عملیاتی احداث استخر و سالن ورزشی منطقه پارسیان به شماره 27-94
  
اصلاحیه مناقصه رنگ آمیزی ساختمان مجموعه ورزشی محمود آباد به شماره 50-93
  
مناقصه خدمات سرویس آسانسورهای مرکزی جدید و پنجم به شماره 32-94
  
مناقصه احداث خوابگاه اصفهان به شماره 57-94
  
مزایده ضایعات فلزی و مته حفاری مستعمل به شماره 608/8/94
  
مناقصه مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی و برق به شماره 19-94
  
مناقصه انجام خدمات ورزشی و آموزشی به شماره 42-94
  
آگهی ابلاغ رای
  
آگهی احضار و ابلاغ اتهام
  
مزایده آگهی لوازم مستعمل به شماره 607/7/94
  
 مناقصه خدمات حجمی پیمان سرویس دهی آبدارخانه های ادارات مرکزی به شماره 25-94
  
 مناقصه عمومی جابه جایی لوازم اداری و اثاثیه ساختمان های شرکت ملی نفت ایران به شماره 38-94
  
 مناقصه عمومی انجام خدمات حجمی کار با رایانه به شماره 34-94
  
 مناقصه خدمات حجمی پیمان انجام امور فرهنگی ورزشی به شماره 23-94
  
 مناقصه احضار و ابلاغ اتهام
  
 اصلاحیه-مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پشتیبانی حراست به شماره 11-94
  
 فراخوان شناسایی نمایندگان فروش فضای غرفه های بخش خارجی در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت, گاز, پالایش و پتروشیمی
  
 مناقصه خدمات حجمی پشتیبانی مرکز آموزش فنی اصفهان به شماره 35-94
  
 مناقصه خدمات دفتری و آزمایشگاهی پژوهشکده ازدیاد برداشت به شماره 05-94
  
 مناقصه ایمن سازی برج های ساختمان شماره 31 به شماره 03-94
  
 مناقصه خدمات ناجیان غریق در مجموعه ورزشی آموزشی به شماره 22-94
  
 مناقصه خدمات حفاظت و نگهبانی مرکز آموزش فنی تخصصی اصفهان به شماره 36-94
  
 مناقصه خدمات سرویس و نگهداری سیستم ایمنی و آتش نشانی ساختمان شماره31 به شماره 28-94
  
 مناقصه خدمات عمومی، تنظیفات، تاسیسات و فضای سبز ساختمان 32 به شماره 10-94
 
 مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع ساختمان های 25و 35 به شماره 9-94
 
 مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای ساختمان های شماره 26و 30 به شماره 8-94
 
 مناقصه خدمات تهیه،  طبخ و توزیع غذای ساختمان های شماره 22 و 27 به شماره 7-94
 
 خدمات سرویس, نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی به شماره 16-94
 
 خدمات پشیبانی سازمان حراست به شماره 11-94
 
 مناقصه خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به شماره 33-94
 
 مناقصه خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای مرکزی جدید و پنجم به شماره 32-94
 
 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و رنگ آمیزی برج های محمود آباد به شماره 50-93
 
 آگهی احضار و ابلاغ اتهام
 
 مناقصه مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی و تعمیراتی به شماره 37-94
 
 اصلاحیه مناقصه خدمات خرید دو دستگاه X_RAY به شماره 48-93
 
 مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری به شماره 30-94
 
 مناقصه عمومی سرویس و نگهداری سیستم های آتش نشانی به شماره 16-94
 
 مناقصه خدمات حجمی نگهداری فضای سبز ساختمان شماره 30 به شماره 13-94
 
   
 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 53565
  مقاله   گزارش   گفت‌وگو   یادداشت
 


 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


مجری سایت : شرکت سیگما