چهارشنبه 15 آبان 1392

نام : مهران

نام خانوادگی:
امیر معینی

سمت : مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران


 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 6411