چهارشنبه 1 مرداد 1393

نام: عبدالامیر

نام خانوادگی:حویزاوی

سمت: مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات توربین جنوب

مقاله گزارش گفت و گو یادداشت
تعداد بازديد اين صفحه: 3952