چهارشنبه 27 دي 1396   10:28:45
 
يكشنبه 19 آذر 1391
فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت 1395
فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت 1394


فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز تعمیرات پالایشگاهی

 

فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت 1393


فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز تعمیرات پالایشگاه

 

فهرست های بهای اختصاصی صنعت نفت 1392


فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب  پالایشگاههای نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و واحد تفکیک مایعات گازی(NGL)

فهرست بهای اختصاصی نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه ها و انبار های نفت منطقه ای


فهرست بهای تاسیسات نفت و گاز 1391

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته گازرسانی به صنایع 

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی)NGL

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای 

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز چندراهه ها

فهرست نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز رشته خطوط لوله گاز شهری 
 
تعداد بازديد اين صفحه: 33301
  مقاله   گزارش   گفت‌وگو   یادداشت
 


 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما