فیلم
تماس با ما
خانه
پنجشنبه 25 مرداد 1397   01:47:36


 
 
شناسایی بدافزار جدیدی با نام KEYMARBLE
بروزرسانی‌های امنیتی سیسکو
شناسایی وپاکسازی باج‌افزار CYBERSCCP
شناسایی و پاکسازی باج افزار PSCRYPT
بد افزار VPNFilter
شناسایی و پاکسازی بد افزار Norxa
‫ گزارش آسیب پذیریهای منتشر شده سیسکو در ماه می 2018
شناسایی و پاکسازی حملات DDOS با پیکر بندی mDNS
شناسایی و پاکسازی بد افزار sality
شناسایی و پاکسازی بد افزار AEEH
شناسایی سرویس TELNET
شناسایی و پاکسازی آسیب پذیری FREAK
هشدار نسبت به شیوع یک بدافزار استخراج‌کننده
شناسایی و پاکسازی آسیب پذیری cisco-smart-install
شناسایی و پاکسازی آسیب پذیری SSDP
شناسایی و پاکسازی  آسیب پذیری TFTP
شناسایی و پاکسازی ipmi
شناسایی و پاکسازی آسیب پذیری anrdomeda
شناسایی و پاکسازی آسیب پذیری ntp
شناسایی و پاکسازی بد افزار SNMP
1 2 3
خانه | بازگشت |
Guest (niocguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما