شرکت های تابعه


14:281398/11/21
افتتاح مرکز سلامت خانواده کوت عبدالله

مركز سلامت خانواده كوت عبدالله ظهر امروز (٢١ بهمن) با حضور مديرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت ايران، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با تاكيد بر اهميت اين مركز درماني، گفت: به دليل دوري منطقه كوت عبدالله از شهر و محروميت اين منطقه، مركز سلامت كوت عبدالله كه ساختماني بسيار فرسوده داشت جهت ارتقاي خدمت رساني به خوبي نوسازي شد.

حبیب الله سمیع وي افزود: مركز درمانی کوت عبدالله، ٤٠٠٠ نفر را تحت پوشش درماني دارد كه بخش عمده اي از آنان كاركنان بازنشسته صنعت نفت هستند.

وی تاكيد كرد: مركز سلامت خانواده كوت عبدالله در زيربناي ٢٢٠ متر در دو نوبت صبح و عصر به كارمندان نفت و مردم بومي ساكن منطقه خدمات درماني ارائه مي دهد.

براساس اين گزارش، در اين مركز خدمات پزشك خانواده، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، مامايي،كودكان و اورژانس ارائه مي شود.

3/12521