انتصابات12:511399/11/21
مدیر مهندسی ساختار شرکت ملی نفت ایران منصوب شد

با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، قاسمعلی بازآیی به عنوان مدیر مهندسی ساختار این شرکت منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در حکم مسعود کرباسیان خطاب به بازآیی آمده است: «با توجه به سوابق، تجربیات ارزنده و توانمندی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان "مدیر مهندسی ساختار" منصوب می گردید.

امید است در پرتو الطاف الهی، با همکاری موثر سایر مدیریت ها و تلاش های همکاران محترم، در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»

2/31022