مقالات


تولید صیانتی در قراردادهای مشارکت در تولیدچکیده:
امروزه نفت از مهم‌ترین منابع انرژی اقتصادی شناخته می‌شود و کشور ایران به‌عنوان یکی از دارندگان بزرگ نفت و گاز در جهان است. نفت در اقتصاد کشور ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و بخش اعظم بودجه کشور از فروش نفت تأمین می‌شود. اکتشاف و بهره‌برداری از میادین نفتی در کشورهای نفت‌خیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. یکی از موارد مهم در قراردادهای نفتی مسئله تولید صیانتی است. در واقع بهره‌برداری از مخازن نفتی زمانی بهینه است که اهداف و سیاست‌های نفتی آن کشور محقق شود. سوال اصلی این مقاله آن است آیا در قرارداد مشارکت در تولید به مسئله تولید صیانتی توجه شده است و تولید صیانتی در این قراردادها محقق می شود و در پایان راهکارهایی هم ارائه شده است.

برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک کنید