اخبار متحرک


با دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران انجام شد
تدوین برنامه راهبردی مدیریت زنجیره تامین کالای نفت با رویکرد اقتصاد مقاومتی 

با دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تهیه، تدوین و اجرای برنامه راهبردی مدیریت زنجیره تامین کالای شرکت ملی نفت ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستور کار مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالا قرار گرفت. 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه انرژی، بیانیه گام دوم انقلاب و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بر اساس اسناد برنامه ششم توسعه، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و قانون حداکثر استفاده از توانمندی داخلی و حمایت از کالای ایرانی، با رهنمود محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تهیه و تدوین برنامه راهبردی مدیریت زنجیره تامین کالای این شرکت با رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستور کار مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت نفت قرار گرفت.

در این راستا با توجه به ماهیت بین‌المللی صنعت نفت و نقش تحولات فنی بازرگانی و بین المللی در چشم انداز آینده این صنعت، نتایج «مطالعه تطبیقی مدیریت زنجیره تامین در شرکت‌های بین‌المللی نفتی برتر جهان» نیز مورد توجه قرار گرفت و با رعایت اصول اقتصاد مقاومتی، نقاط قوت و ضعف سازمان، شناسایی و فرصت ها و تهدیدات محیطی بررسی و تجزیه و تحلیل شد.

بر اساس این گزارش، پیش نویس الگوی بومی زنجیره تامین کالای شرکت ملی نفت ایران طرح ریزی و با همکاری شرکت‌های تابعه نفت، سازندگان و صاحبنظران مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از تصویب نهایی با مشارکت سازمانی موثر همه واحدهای ذیربط، با روحیه مدیریت جهادی به مرحله اجرا نیز درآمد و در این مسیر پیگیری های لازم برای تحقق اهداف تعیین شده در افق چشم انداز 1404 انجام خواهد شد. 

1/32241