آخرین اخبار


15:561399/2/13
از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری؛
مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی برای توسعه طرح‌های نفت و گاز صادر شد

معاون اول رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۹ را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، با تصویب آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۹۹، در جلسه سوم اردیبهشت‌ماه، شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند.

بر همین اساس و به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، به وزارتخانه‌های مذکور اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های یادشده از محل افزایش تولید همان میدان‌ها (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

بر همین اساس، دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه به‌طور مشترک توسط سازمان برنامه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌ هستند متناسب با آن اقدام‌های لازم را انجام دهند.

2/29286
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت