آموزش و پژوهش


15:081400/6/15
آبرسانی به روستاهای بخش منصوری در طرح نگهداشت تولید نفت

آبرسانی به روستاهای بخش منصوری ازسوی یکی از پیمانکاران طرح نگهداشت و افزایش تولید مناطق نفت‌خیز جنوب انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سرپرست طرح نگهداشت و افزایش تولید ناحیه اهواز گفت: این اقدام از سوی شرکت شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک) همسو با مسئولیت‌های اجتماعی و با توجه به وضع خشکسالی و تنش آبی در استان خوزستان به‌منظور برطرف کردن بخشی از نیاز آبی روستاهای بخش منصوری انجام شد.

مسعود ارسطو افزود: تاکنون بیش از ۱۸۰ سرویس تانکر ۱۶ هزار لیتری آب آشامیدنی برای روستاهای این منطقه ارسال شده است.

میدان نفتی منصوری در ۴۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر اهواز واقع است و طرح نگهداشت و افزایش تولید در این میدان از سوی اویک در حال انجام است.

2/32095
منبع: روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب