عمومی


16:481400/4/6
بررسی وضعیت خدمات درمانی نفت در منطقه عملیاتی خانگیران

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با سفر به سرخس وضعیت خدمات رسانی این سازمان در منطقه عملیاتی خانگیران را بررسی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سیدمهدی هاشمی در بازدید از روند خدمت‌رسانی مجموعه‌های بهداشتی و درمانی صنعت نفت در منطقه عملیاتی خانگیران، با اشاره به نقش مهم سلامت کارکنان به‌ویژه در مناطق عملیاتی گفت: توجه و اهتمام به سلامت نیروی انسانی و خانواده‌های آنان وظیفه ذاتی و اصلی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است.

وی افزود: ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهداشتی کارکنان در مناطق عملیاتی جزو اولویت‌ها و برنامه‌های مهم سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت است که در مرحله پیگیری و اقدام عملیاتی قرار دارد.

مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در این سفر یک‌روزه به سرخس، از دی‌کلینیک غدیر سرخس و مرکز بهداری در استراحتگاه بهره‌برداری و چاه ۲۴ منطقه عملیاتی خانگیران بازدید کرد.

2/31733
منبع: روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران