اخبار برگزیده


15:081400/5/4
حفاری و تکمیل 28 حلقه چاه‌ نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور

شرکت ملی حفاری ایران در چهارماه نخست سال جاری موفق به حفاری و تکمیل 28 حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفتخیز خشکی و دریایی کشور شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در عملیات حفاری گفت: از تعداد 28 حلقه چاه، 4 حلقه توسعه ای / توصیفی، 2 حلقه اکتشافی و 22 حلقه تعمیری تکمیلی است.

مسعود افشار افزود: از شمار چاه ها 22 حلقه در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، 2 حلقه در شرکت نفت فلات قاره، یک حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت، یک حلقه در قالب پروژه و 2 حلقه در موقعیت فعالیت های  مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفر و تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه در مدت پیش گفته متراژ حفاری چاه ها به 21 هزار و 117 متر رسید، اظهار کرد: در حال حاضر 21 دستگاه حفاری سبک و سنگین ناوگان شرکت ملی حفاری ایران در حال جابجایی در مناطق عملیاتی خشکی قرار دارد.

2/31904
منبع: روابط  عمومی شرکت ملی حفاری ایران