عمومی


07:511400/1/24
واگذاری مسئولیت حقوقی به مرکز توسعه مدیریت دارایی‌های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت 

مدیر مرکز توسعه دارایی های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت از واگذاری مسئولیت حقوقی دبیرخانه دائمی کمیته ملی فنی 251 ISO/TC «استاندارد مدیریت دارایی‌» به این دانشگاه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سیامک برادران گفت: پیرو مصوبه ششمین نشست تخصصی کمیته راهبری سازمان ملی استاندارد ایران و با توجه به توانمندی و ظرفیت های موجود در «مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی» دانشگاه صنعت نفت در خصوص همکاری و تفویض مسئولیت در تدوین استانداردهای حوزه مدیریت دارایی‌، استقرار دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC251 به این مرکز واگذار شد.

وی افزود: با عنایت به اهمیت تدوین استانداردهای سری 55000ISO  در حوزه مدیرت دارایی‌های فیزیکی در کشور و ضرورت انتقال و تبادل تجارب با سایر کشورهای عضو ایزو و لزوم مشارکت فعال متخصصان کشور در کمیته های فنی مرتبط سازمان ایزو این اقدام از سوی سازمان ملی استاندارد ایران انجام شد. 

رئیس کمیته ملی فنی 251 ISO/TC ادامه داد: سازمان جهانی استاندارد (ISO) به عنوان یک تشکیلات جهانی، شبکه ای از سازمان های استاندارد جهانی است که با 163 عضو مسئولیت تدوین و توسعه استاندارد ها را برعهده دارد؛ این سازمان با گردهم آوردن متخصصان بین المللی از سراسر دنیا تاکنون بیش از 22 هزار استاندارد در سطح بین المللی در حوزه های سیستم های مدیریتی، تطابق محصول و ایمنی محصول یا خدمات را از طریق اجماع بین المللی (Consensus Based) تدوین کرده است.

برادران اظهار کرد: این سازمان دارای بیش از 779 کمیته تخصصی است که مسئولیت تضارب آرا، اشتراک گذاری اطلاعات و راهکارها را در سطح بین المللی برعهده دارند. در حقیقت كمیته های تخصصی، گروه های فنی هستند كه در زمینه‌های خاص مانند مدیریت دارایی‌ مسئولیت برنامه ریزی و پایش استانداردها را بر عهده دارند. کمیته تخصصی ISO/TC 251 نیز مسئولیت استاندارد مدیریت دارایی را بر عهده دارد.

مدیر مرکز توسعه دارایی های فیزیکی دانشگاه صنعت نفت افزود: در کشور ما، سازمان ملی استاندارد ایران، مسولیت هماهنگی های لازم را برعهده دارد که پیگیری های این موضوع به دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، در زیرمجموعه معاونت تدوین و ترویج استاندارد با اهداف تامین منافع جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت در سیاستگذاری ها و فعالیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای استانداردسازی و ساماندهی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در تدوین استانداردهای بین المللی با تشکیل و نظارت بر فعالیت های کمیته های فنی متناظر سازمان های بین المللی ISO، IEC، CODEX و OIML و سازمان های منطقه ای SMIIC و RISCAM سپرده شده است.

برادران اظهار کرد: از آنجاییکه استقرار دبیرخانه کمیته فنی متناظر ISIRI/ISO/TC251 به مرکز توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی در دانشگاه صنعت نفت واگذار شده است، در راستای فعال سازی دبیرخانه، مسئولیت هایی شامل شناسایی گروه‌های ذینفع و ذیربط جهت عضویت در کمیته، برگزاری جلسه با گروه‌های ذینفع و ذیربط و صدور حکم مسئولان کمیته فنی و ذیربط و ایجاد دسترسی به مدارک کمیته فنی ایزو توسط دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی پس از برگزاری جلسه با گروه‌های ذینفع به این مرکز محول شده است.

وی در خصوص اعضای کمیته فنی افزود: کمیته فنی متناظر ایزو یک کمیته علمی ـ تخصصی است که اعضای آن از بین گروه‌های صلاحیت‌دار و علاقه‌مند به مشارکت در تدوین و بازنگری استانداردهای بین‌المللی انتخاب می‌شوند. این کمیته متناظر با کمیته فنی ایزو جهانی است و متشکل از جمعی از اعضای مشارکت کننده کمیته ملی استانداردهای ایزو از گروه‌های ذینفع و ذیربط در زمینه فعالیت مربوط است که تحت نظارت دبیرخانه کمیته ملی و هیأت فنی ایران، وظیفه تحقق مشارکت در فعالیت‌های کمیته فنی بین‌المللی نظیر خود را بر عهده دارد. کمیته فنی متناظر دارای ساختاری مشابه با ساختار کمیته فنی نظیر خود در سازمان بین المللی استاندارد سازی(ISO)  است.

برادران ضرورت ایجاد كمیته فنی متناظر را در زمینه های ارائه نقطه ‌نظرهای طرف‌های ذینفع و تأمین منافع، مصلحت و توسعه صنعتی كشور از طریق مشاركت در تدوین استانداردهای بین المللی ISO، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی منطبق بر استانداردهای بین المللی ISO و حفظ منافع ملی در تدوین استانداردهای بین المللی، حفظ منافع تولید کننده و مصرف کننده و تسهیل در تجارت بین الملل برای کلیه ذینفعان و ذیربطان، پیشنهاد تدوین استانداردهای بین المللی با توجه به مزیت های نسبی در کشور، کمک به حفظ محیط زیست و کمک به صرفه جویی اقتصادی از طریق استانداردهای بین المللی مرتبط، دسترسی به بازارهای جدید بین المللی از طریق مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی مرتبط، شمولیت جهانی و تامین اهداف کشور به عنوان یک کشور در حال توسعه برشمرد.

2/31331