مقالات


روش نوین واقع گرایانه در ارزیابی ایده های سرمایه گذاری (طرح ها ,پروژه ها و...) درمدیریت مالی و مدیریت سرمایه

برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک کنید.