اخبار برگزیده


18:331399/2/24
حق‌الزحمه بهره‌وري نيمه دوم 98 کارکنان نفت با حقوق ارديبهشت پرداخت مي‌شود

با موافقت وزير نفت و ابلاغ فرزین مینو، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني حق‌الزحمه بهره‌وري نيمه دوم سال 1398 با حقوق ارديبهشت ماه به كاركنان صنعت نفت پرداخت مي‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، با توجه به بخشنامه پرداخت بهره‌وري نيمه دوم سال 1398 كه از سوي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت به مديران عامل چهار شركت اصلي ابلاغ شده است، پاداش بهره‌وري كاركنان با حقوق ارديبهشت ماه به صورت هماهنگ پرداخت خواهد شد.

حق‌الزحمه بهره‌وري مستند به ماده 37 آيين‌نامه نظام‌هاي اداري- استخدامي كاركنان صنعت نفت پرداخت مي‌شود و به كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي مدت معين و مدت موقت وزارت نفت تعلق خواهد گرفت.

كاركنان شاغل در شركت‌هاي پيمانكاري نيز مي‌توانند از طريق شركت پيمانكاري خويش (در چارچوب سقف پيمان) از حق‌الزحمه بهره‌وري برخوردار شوند.

2/29322