انتصابات13:001399/11/26
انتصاب سرپرست فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در حکمی نادر آریا را به عنوان سرپرست فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت منصوب کرد. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در حکم مسعود کرباسیان خطاب به نادر آریا آمده است: «با عنایت به مراتب تخصص، تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران منصوب می گردید.

توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان خواستارم.»

2/31047