آموزش و پژوهش
برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری روزانه ۱۰ میلیون فوت مکعب گازهای همراه میدان هفتکل
صادرات ۳۴۵ هزار تن گاز مایع از بندر سیراف پارس
صادرات دانش فنی، یکی از اولویت‌های نفت و گاز اروندان است
  • 1400/11/6 چهارشنبه صادرات دانش فنی، یکی از اولویت‌های نفت و گاز اروندان است
    مدیر عامل شرکت‌نفت و گاز اروندان، صادرات دانش فنی به کشورهای همسایه را از اولویت‌ها و برنامه‌های کاری این شرکت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دایر کردن نمایشگاه دائمی صنعت نفت در مجاورت با مرز عراق و در شهر خرمشهر اهمیتی دوچندان دارد.
ممیزی پایگاه پشتیبانی و سکوی امیرکبیر انجام شد
اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه شتاب می‌گیرند
اولویت اصلی پتروپارس اجرای کیفی و با سرعت پروژه‌هاست