آموزش و پژوهش
صنعت نفت برای محرومیت‌زدایی اهتمام جدی دارد
  • 1401/4/3 جمعه صنعت نفت برای محرومیت‌زدایی اهتمام جدی دارد
    مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور مناطق محروم نفتی و گازی، با تاکید بر رویکرد مثبت مدیران ارشد صنعت نفت، گفت: مجموعه وزارت نفت، برای حل مشکلات مناطق محروم با اولویت مناطق نفتی و گازی، اهتمام جدی دارد.
۷۰ درصد طرح توسعه‌ و تولید زودهنگام نفت مرکزی در آغار و دالان است
شرکت پایانه‌های نفتی؛ پشتیبان تولید پایدار نفت و گاز کشور
بومی‌سازی قطعات پرکاربرد سکوهای پارس جنوبی تا پایان مهرماه امسال
تولید ایمن و پایدار پیش درآمد فعالیت در صنایع وابسته به نفت است
کارکنان عملیاتی نباید دغدغه‌ای در امور درمان داشته باشند