اخبار
1399/8/26 دوشنبه احداث و راه‌اندازی حوضچه تبخیر در مرکز بهره‌برداری گاز کنگان گودال تبخیر با ظرفیت ۴۵ هزار مترمکعب به‌منظور جمع‌آوری پساب‌های صنعتی و با هدف پیشگیری از آلودگی‌های زیست محیطی و صیانت از طبیعت، در مرکز بهره‌برداری گاز کنگان ۲ و ۳ احداث و راه‌اندازی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، رئیس منطقه عملیاتی نار و کنگان از احداث و بهره برداری از حوضچه تبخیر با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال و در مدت دو ماه با هدف ایجاد بستر تبخیری مناسب برای جلوگیری از نفوذ پساب صنعتی در خاک و آلودگی محیط زیست در مرکز بهره برداری گاز کنگان 2 و 3 خبر داد.

جابر چرومی‌زاده افزود: این حوضچه تبخیر به عنوان پشتیبان و سطح تبخیر ۹ هزار متر مربع و با نوع پوشش ژئوممبرین با سطح زیرین ژئوتکستایل است و در مجاورت یکی از چاه‌های کنگان قرار دارد.

رئیس منطقه عملیاتی نار و کنگان تصریح کرد: برای احداث این گودال تبخیر ۱۰ هزار مترمکعب خاکبرداری و ۱۲ هزار متر مربع زیرکوبی انجام شده است، همچنین به‌منظور ممانعت از ورود حیوانات، اطراف آن به متراژ ۳۶۰ متر و به ارتفاع سه متر با فنس محصور شده است.

منطقه عملیاتی نار و کنگان یکی از مناطق عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از شرکت‌های تابع شرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که در حوزه جغرافیایی استان بوشهر قرار دارد.

1/30572
منبع: روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
کلمات کليدي
پساب صنعتی, منطقه عملیاتی نار و کنگان