اخبار
1399/8/26 دوشنبه اهدای اسناد تاریخی کارکنان نفت جنوب به موزه صنعت نفت هزار و ۵۰۰ ‫پرونده تاریخی شامل اسناد مهم کارکنان در دوره‌ های نخست (شرکت نفت آنگلو - پرشین) و دوم (شرکت نفت ایران و انگلستان) کارکنان صنعت نفت جنوب به مرکز گنجینه اسناد تاریخی موزه صنعت نفت اهدا شد. ‬
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، نماینده مرکز موزه و اسناد تاریخی نفت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، گفت: در دو سال اخیر با توجه به تعهدهای فرهنگی - اجتماعی شرکت ملی مناطق نفت ‌خیز جنوب، اسناد ارزشمند پرسنلی متعددی به عنوان بخشی از آثار مکتوب میراث صنعت نفت ایران از مدیریت منابع انسانی دریافت شد.

شهرام وردک افزود: در نهایت در آبان‌ماه امسال بیش از هزار و ۵۰۰ سند تاریخی شامل مشخصات فردی، استخدام، حقوق، مزایا و بازنشستگی پرسنل (کارگران و کارمندان) در حوزه صنعت نفت جنوب و اسناد متفرقه دیگر به مرکز نگهداری و مرمت موزه و اسناد تاریخی وزارت نفت منتقل شد تا پس از آماده سازی، در معرض دید عموم علاقه‌مندان تاریخ صنعت نفت ایران قرار گیرد.

1/30573
 
منبع: روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
کلمات کليدي
مرکز موزه و اسناد تاریخی نفت, موزه صنعت نفت