پنج‌شنبه, 14 مهر 1401

  • ساعت : ۱۰:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ 
  • کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۲۵۶۱
فراخوان شركت‌های متقاضی فعالیت در حوزه اكتشاف و تولید
فراخوان شركت‌های متقاضی فعالیت در حوزه اكتشاف و تولید منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در متن این فراخوان آمده است: به استناد بندهای ٥ و ٩ بخش «پ» و بند ٥ بخش «ث» ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، شیوه‌نامه وزارتی شماره 423342 مورخ 5/9/94 درخصوص نحوه تعیین صلاحیت شرکت‌های اکتشاف، توسعه و تولید از میدان‌های نفت و گاز کشور و با توجه به تكالیف پیش‌بینی شده در مواد 4 و 6 مصوبه مورخ 16/5/95 هیات محترم وزیران در رابطه با فرایند ارزیابی صلاحیت شركت‌های اكتشاف و تولید، وزارت نفت در نظر دارد بر اساس ضوابط و معیارهای تعیین شده، نسبت به ارزیابی و تهیه فهرست شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی جهت فعالیت به عنوان شرکت‌ اکتشاف و تولید (E&P) اقدام کند.

لذا از کلیه شرکت‌های متقاضی دعوت می‌شود نسبت به مطالعه شیوه‌نامه و تکمیل جدول شماره (1) شیوه‌نامه مذكور و پرسشنامه‌ پیوست آن و ارسال آن‌ها به همراه مستندات مربوطه به دبیرخانه كارگروه تخصصی ارزیابی اقدام نمایند. 

شایان ذکر است، سنجش کیفی شرکت‌ها بر اساس امتیازات كسب شده در هر ردیف از پرسشنامه انجام خواهد شد. در این فرایند، شرکت‌هایی که مطابق مدل ارزیابی، حائز حداقل امتیازات لازم مطابق با جدول شماره (2) شیوه‌نامه باشند، در فهرست شرکت‌های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، درج خواهند شد. همچنین، شركت‌های دارای صلاحیت بر اساس امتیازات كسب شده در سه پایه 1 و 2 و 3 رده‌بندی خواهند شد و در صورت لزوم ساز و كار نحوه ارتقاء به پایه بعدی یا تنزل از هر پایه و سایر موضوعات مرتبط با آن بر اساس تصمیمات كارگروه موضوع ماده 2 شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت به شماره  423342 متعاقباً اعلام خواهد شد.

* فرآیند و اهم اقدامات:

• دریافت شیوه‌نامه و پرسشنامه تا هفت روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم از طریق مراجعه یك نفر نماینده شركت با معرفی‌نامه كتبی به امضای مدیرعامل یا بالاترین مقام اجرایی شركت متقاضی. 

• تحویل شیوه‌نامه و پرسشنامه تکمیل شده به همراه مدارک و مستندات مربوطه، ممهور به مهر و امضای صاحبان مجاز امضاء (حسب آخرین آگهی تغییرات شرکت)، فقط به صورت الکترونیکی (لوح فشرده) تا چهارده روز پس از پایان مهلت دریافت شیوه‌نامه و پرسشنامه. 

• هرگونه تغییر یا اصلاح از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت (www.mop.ir) و شركت ملی نفت ایران (www.nioc.ir) و سایر پایگاه‌های مربوطه، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

• نشانی و شماره تماس دبیرخانه: تهران، خیابان حافظ، پیش از پل حافظ، شماره 523، ساختمان مركزی ششم شركت ملی نفت ایران، طبقه هفتم، تلفن: 88943024 

* توجه:

• اسناد و مدارک مثبته، باید به صورت فایل PDF و بر اساس ردیف‌های مندرج در پرسشنامه باشد (به ازای هر ردیف پرسشنامه باید یک فایل PDF ارائه شود).

• این فراخوان صرفاً به منظور ارزیابی شرکت‌های متقاضی فعالیت به عنوان شرکت‌ اکتشاف و تولید (E&P) بوده و تکمیل و ارائه مدارک، هیچگونه تعهدی برای وزارت نفت ایجاد نمی‌کند.

• پذیرش مدارک در این فراخوان، به منزله تأیید فعالیت شرکت به عنوان شرکت‌ اکتشاف و تولید نخواهد بود.

• به تقاضاهایی که بعد از مهلت مقرر به دبیرخانه واصل شود، در این نوبت فراخوان، ترتیب اثر داده نمی‌شود. 
 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V6.0.19.0