چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401   14:20:29
.
.
آیین تکریم و معارفه مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران

آیین تکریم ابراهیم علوی طالقانی و معارفه سیدمهدیا مطهری، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با حضور محسن خجسته‌مهر برگزار شد.

عکاس:حمیدرضا نوروزی

1400/10/18 شنبه
 
امتیاز دهی