10:361397/6/4
مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران در پیامی فرارسیدن هفته دولت و روز کارمند را به کارکنان تبریک گفتند.
پیام تبریک مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران به کارکنان بمناسبت فرارسیدن هفته دولت وروز کارمند...

منبع: روابط عمومی

کلمات کليدي
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ