11:261397/12/28
مدیر صادرات گاز در پیامی سالروز ملی شدن صنعت نفت وسال جدید را به کارکنان تبریک گفتند...
پیام تبریک مدیر صادرات گاز بمنا سبت سالروز ملی شدن صنعت نفت و سال جدید به کارکنان.

منبع: روابط عمومی

کلمات کليدي
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ