بین الملل
قیمت نفت به بالاترین حد در 4 ماه گذشته رسید
بیانیه پایانی شانزدهمین نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک