بین الملل
کاهش 7 درصدی تقاضای نفت اوپک تا سال 2023
بیانیه پایانی نشست ۱۷۷ اوپک منتشر شد