آموزش و پژوهش
برنامه‎ریزی شرکت ملی حفاری برای مقابله با کرونا
تعمیر اساسی برج اکسیژن‌زدای دیگ‌های بخار در منطقه لاوان
اقدامات نفت خزر برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تشریح شد
بررسی همکاری مشترک ملی حفاری و پخش فرآورده‌های نفتی خوزستان برای تامین سوخت
تعمیرات اساسی کمپرسورهای تزریق گاز دارخوین انجام شد
سومین سکوی فاز 13 پارس جنوبی نصب شد