آموزش و پژوهش
طراحی سامانه جامع مدیریت عملیات نمودارگیری در شرکت ملی حفاری
دوره آموزشی شناسایی و پرورش استعدادهای مدیریتی صنعت نفت برگزار شد
برگزاری 84 دوره آموزشی کنترل سولفید هیدروژن در شرکت ملی حفاری
كارگاه آموزشی برنامه‌ریزی استراتژیک برگزار شد
تجهیز منطقه عملیاتی آغار و دالان به کارگاه آموزش رایانه
بازدید دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) از  پارس جنوبی