آموزش و پژوهش


09:171398/5/8
برگزاری دوره آموزشی ایمن‎سازی چاه‎های گازی ژوراسیک مسجدسلیمان

دوره آموزش ايمن سازي چاه هاي گازي ژوراسيک مسجدسليمان از سوی مديريت تعمير، تكميل و خدمات فني چاه هاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، مدير تعمير، تكميل و خدمات فني چاه هاي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اين باره گفت: با توجه به شرايط خاص عملياتي حاكم بر اين تيپ چاه ها و اهميتي كه از حيث تامين خوراك پتروشيمي ها دارند، از طرف مدير عامل شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب مقرر شد عمليات ايمن‌سازي يكي از چاه هاي ژوراسيك از طريق آموزش هاي لازم به كاركنان مرتبط با اين حوزه در قالب برگزاري كارگاه ارائه شود.

يونس عباسي لركي افزود: اين دوره بر اساس مصوبه صورت جلسات آموزش ايمني گازهاي خطرناك با محدوديت گاز هيدروژن سولفوره و نحوه ي كار ايمن و واكنش در شرايط اضطراري از جمله طرز استفاده از دستگاه‌هاي تنفسي و اقدام های لازم و شرايط اضطراري مربوط به گاز هيدروژن سولفوره طبق سرفصل هاي تدوين شده در وزارت نفت در واحد آموزش ايمني، بهداشت و محيط زيست برنامه ريزي و اجرا شد.

گفتني است اين دوره به مدت دو روز در قالب سه كلاس آموزشي به‌صورت تئوري و عملي برگزار شد كه كاركنان مديريت تعمير، تكميل و خدمات فني چاه هاي مناطق نفتخيز جنوب از شركت كنندگان اصلي آن بودند.

2/3/27131