آموزش و پژوهش


10:531397/8/2
از سوی امور بانوان شرکت ملی نفت
دوره آموزشی «مدیریت تغییر» برای مشاوران بانوان برگزار شد

دوره آموزشی دو روزه «مدیریت تغییر» ویژه مشاوران بانوان از سوی امور زنان و خانواده وزارت نفت، روز گذشته (سه شنبه، یکم آبان ماه) در ساختمان مرکزی پنجم آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، این دوره آموزشی با هدف آموزش نکات مدیریتی و نیز مفاهیم تخصصی حوزه زنان و به مشاوران امور بانوان برگزار شده است.

سیده طاهره سیدمومنی، مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور بانوان با بیان این که دوره آموزشی «مدیریت تغییر» اهداف کلیدی همچون فراگیری مهارت های ضروری ارتباط گیری موثر با مدیران را دنبال می کند، افزود: توانمندسازی بانوان سازمان در راستای تدوام احقاق حقوق ایشان، تغییر در نگرش سازمانی برای ارتقا جایگاه بانوان و در نهایت بالا بردن سطح آگاهی افراد از اهداف کلیدی برگزاری این دست از دوره های آموزشی است.

از فهرست دوره های آموزشی مورد نیاز مشاوران امور بانوان، تا کنون 8 دوره برگزار شده است و بر اساس زمانبندی، قرار است تا پایان سال جاری در مجموع 10 دوره آموزشی برگزار شود.

دوره آموزشی تحت عنوان «برنامه ریزی استراتژیک» برنامه آتی امور بانوان شرکت ملی نفت برای برگزاری است.

 25307/8