مقالات


طراحی پایلوت ازدیاد برداشت- چالش ها و راهکارهاچکیده:  
بر اساس نقشه راه ازدیاد برداشت، برای مواجهه و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ازدیاد برداشت با توجه به عدم‌قطعیت‌های زمین‌شناسی- مخزنی و هزینه بالای اجرایی کردن این پروژه‌ها، از رویکرد سیستماتیک منتهی به پایلوت میدانی ازدیاد برداشت استفاده می‌شود. با توجه به تجربیات کسب شده در طراحی پایلوت ازدیاد برداشت، می‌توان چالش‌های آن را در سه دسته آزمایشگاهی، تعمیم نتایج آزمایشگاه به مدل و در نهایت، مدل‌سازی و طراحی دسته‌بندی کرد. در این مقاله با بیان این چالش‌ها، راهکارهایی برای بهبود طراحی پایلوت ازدیاد برداشت در این سه حوزه ارایه می‌شود. راهکارهای ارایه شده در این سه حوزه عبارت‌اند از: سیلاب‌زنی مغزه توسط سیالات مخزنی با رویکرد ازدیاد برداشت، استفاده از فناوری پیشرفته رصد حرکت سیال در مغزه، شبیه‌سازی در مقیاس مغزه و استفاده از توابع شبه‌جریانی بر اساس انطباق تاریخچه، انتخاب منطقه پایلوت، شبیه‌سازی برشی و استفاده از شبیه‌سازهای جانبی برای مدل کردن پدیده‌های ویژه از جمله رسوب آسفالتین.

برای مشاهده متن کامل مقاله در این قسمت کلیک کنید