گزارشات
پژوهش، اولويت هميشگي برنامه‎های توسعه‎ای شرکت ملی نفت ایران
بهره‎گيری حداكثری از توان صنعتگران ایرانی با تعريف 10 گروه كالايی
عمل به مسئوليت‌هاي اجتماعي در مسیر توسعه صنايع نفت و گاز/ كمک 1300 ميليارد ريالي نفت به مناطق سیل‎زده
حفاظت از محيط زيست، همپای توليد مستمر نفت و گاز