انتصابات09:291397/11/16
دو انتصاب در شرکت مهندسی و توسعه نفت

مدیرعامل شرکت متن در احکامی سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها و معاون مدیرعامل این شرکت را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت در احکام جداگانه ای نصرالله زارعی را به عنوان “معاون مدیرعامل در امور توسعه” و سید محمد میثم ابوترابی فرد را به عنوان “سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی و کنترل طرح‌ها” منصوب کرد.

2/25874