انتصابات10:571397/10/24
در حکمی از سوی مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران
مدیر تدارکات و امور کالای ملی حفاری منصوب شد

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران با صدور حکمی فرهاد میاهی عرب را به سمت مدیر تدارکات و امور کالای شرکت ملی حفاری ایران منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سید عبدالله موسوی با صدور حکمی فرهاد میاهی عرب  را به عنوان مدیر تدارکات و امور کالای شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین در این اطلاعیه  از خدمات و زحمات محمد رضا طهماسبی در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.


22203/4

منبع: روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران