انتصابات10:581397/11/1
با حکم مسعود کرباسیان
نماینده عرضه نفت‎خام شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی منصوب شد

با حکم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، امیرحسین تبیانیان به عنوان نماینده این شرکت برای عرضه نفت خام و محصولات قابل‎عرضه در بورس انرژی منصوب شد.

به گزارش NIOC، در حکم مسعود کرباسیان خطاب به تبیانیان آمده است: «با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان نماینده شرکت ملی نفت ایران برای عرضه صادرات نفت خام و محصولات قابل عرضه در بورس انرژی منصوب می شوید که با هماهنگی مدیرامور بین الملل نسبت به عرضه مطلوب و راهبری مناسب کار اقدام نمایید.

امید است در پرتو الطاف الهی شاهد به ثمر رسیدن تلاش ها و توفیقات جنابعالی و همکاران در انجام وظایف محوله همسو با تحقق اهداف عالیه صنعت نفت باشید.»

2/25758