انتصابات13:261397/9/7
انتصاب رییس روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

طی حکمی از سوی سید پیروز موسوی، مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، مجتبی عوض زاده به عنوان رییس روابط عمومی و امور فرهنگی این سازمان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، در حکم موسوی خطاب به عوض زاده آمده است: «نظر به تعهد، تجارب ارزشمند و شایستگی‌های جناب‌عالی به موجب این حکم به عنوان رییس روابط عمومی و امورفرهنگی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منصوب می‌نمایم.

نظر به اهمیت جایگاه این سازمان در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی موارد ذیل مورد انتظار است:
 
- ساماندهی راهبردی و عملیاتی برنامه‌ها و فعالیت‌های روابط عمومی، برنامه‌ریزی مناسب، اطلاع‌رسانی بهینه و اتخاذ سیاست‌های اطلاع رسانی مداوم، بهره‌گیری از تمام ابزارهای رسانه‌ای و فرهنگی و تعامل دائمی، مثبت و سازنده با اصحاب رسانه به منظور حفظ شخصیت و ارتقاء فرهنگ سازمانی

- توسعه و تقویت ارتباطات و تعاملات درون و برون‌سازمانی با توجه به بافت و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه و انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی و سنجش افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمان

همکاری، هماهنگی و تعامل سازنده با اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران و سایر روابط عمومی شرکت‌های تابعه وزارت نفت مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در راستای بهبود و یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها

- توسعه علمی و یکپارچه مطالعات و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در مسیر توسعه مستمر با تکیه بر مأموریت و اهداف سازمانی در راستای دستیابی و کسب جایگاه ممتاز و سرآمد سازمان در عرصه داخلی، منطقه‌ای و جهانی

- از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون جناب عالی و همکاران را در انجام مأموریت و وظایف محوله سازمانی مسئلت می‌نمایم و از زحمات جناب آقای ایوب بنوی در مدت زمان تصدی مسئولیت  تقدیر و تشکر می‌گردد.»
 
2/25485